Speciale speciel #5 Døden i middelalderen

Det er nok de færreste folk, der bryder sig om at tænke på døden. Men døden har altid været, og er derfor en uundgåelig del af menneskets historie, selvom forskningen i netop dette emne er ret begrænset. Derfor har Louise Hansen i dagens afsnit Speciale-special besøg af historiker Lydia Skov Jørgensen – hun har i sit speciale undersøgt, hvordan døden bogstaveligt talt var en del af livet for folk i middelalderens europa, og hvad det havde betydning for folkenes syn på livet – og døden. Det bliver dog bestemt hverken trist eller sørgeligt, i dette sidste afsnit af denne sæson af Speciale Special.

Lyd og Mix: Per Buhl Ács

Musik: Upright Music

Speciale speciel #4 Fælles historie, forskellig forskning

Denne gang handler det om Danmark og Norge. Historiker Louise Hansen har besøg af den dansk-norske historiker Ida-Louise Aamodt Aagaard, der har skrevet speciale om, hvordan Danmarks forhold til Norge er blevet undersøgt inden for dansk historieforskning. Selvom Danmark og Norge på mange måder er tætte, såsom geografisk og sprogligt, er det historiske bånd mellem de to lande ifølge Ida-Louise et ret overset emne blandt faghistorikerne. Ida-Louise gik derfor i sit speciale på jagt efter “den forsvundne Norske-tid”.

Lyd og Mix: Per Buhl Ács

Musik: Upright Music

 

Historiebøger #6: Stavnsbånd & slaveri

I denne episode taler jeg med Peter Henningsen om den stavnsbundne bondes hårde lod i enevældens Danmark. Han er leder af Frilandsmuseet Det Gamle Danmark og har bl.a. skrevet bøgerne ‘Dengang vi var bønder ‘ (Gads Forlag) og ‘Stavnsbåndet’ (Aarhus Universitetsforlag). Stavnsbåndet betød et liv på slavelignende vilkår med godsejeren som almægtig overmagt. Søndagseksercits i timevis bag sognekirken. Bundet til sin hjemstavn på livstid uden mulighed for at søge nye udfordringer i den store verden. Sådan så livet ud for bønderne i 1700-tallets Danmark. Det var først, da den unge kronprins Frederik i 1784 uformelt overtog magten fra sin gale far og hans konservative rådgivere, at ændringen til det bedre tog sin begyndelse. Stavnsbåndets ophævelse er siden blevet fejret som den begivenhed, der gjorde bonden til en fri borger i staten – men meget tyder faktisk på, at stavnsbåndet levede videre, blot under andre former.
Teknik Per Buhl Achs. Musik: Upright Music

 

Historiebøger #5: Videnskabsgeni og verdensstjerne

I denne episode har jeg besøg af forfatteren Lotte Kaa Andersen, der har skrevet bogen ‘Den inderste kerne’. Romanen er baseret på den sande historie om den danske matematiker og forsker Inge Lehmann (1888-1993), der udforskede jordens indre kerne. Som verdens første kvindelige seismolog mødte hun megen modstand i det danske naturvidenskabelige miljø, der i høj grad var en lukket herreklub. Til gengæld var Lehmann en stjerne i udlandet og forskede til hun fyldte 99 år.

Lyd: Per Buhl Achs

Historiebøger #4: Vikinger og verdensarv

Verdens største runesten og en mindre, som er den ældst bevarede danske kilde. En palisade på tre til fem meter i højden, der indhegnede et areal, der svarer til 20 fodboldbaner. En skibsætning og to gravhøje, hvoraf den ene ikke er en gravhøj alligevel. Og så en kirke, hvor man har fundet de jordiske rester af en fornem mand fra vikingetiden – måske Gorm den gamle…
Der er ikke noget at sige til, at Jellingmonumenterne er udråbt til at være verdensarv – og umistelige for menneskeheden.

Jeg taler med Adam Bak, cand.mag. i forhistorisk arkæologi og moderne kultur og kulturformidling og museumsinspektør ved Kongernes Jelling, og vi tager udgangspunkt i Niels Lunds nye bog ’Jellingkongerne og deres forgængere’. Det handler om de forskellige fortællinger om Jelling og om de nye opdagelser.
Niels Lunds bog er udkommet på Vikingeskibsmuseets forlag og kan købes f.eks. online

Teknik: Per Buhl Achs

Historiebøger #3: Guldalder på vrangen

I denne episode har jeg besøg af forfatteren Peter Løhr, der har skrevet kunstnerromanen ‘Hulemennesket’ om guldaldermaleren Johan Thomas Lundbye. Vi følger Lundbye til Rom, hvor han opholder sig fra 1845 til 1846. Her er han en del af den danske kunstnerkoloni, hvor man konkurrerer med hinanden om at blive den nye Thorvaldsen. Løhr beskriver kunstnernes kunst, bromances, voksenmobninger og voldsomme følelser i et saftigt og sanseligt sprog fuld af bandeord og farver. Og han begynder og slutter romanen med Lundbyes mystiske dødsfald som kun 29-årig under Treårskrigen – et par år efter Rom.

Bogen er udkommet på Gyldendal, og du kan studere de kilder og billeder, vi taler om på de disse to fantastiske sites:

KILDER TIL DANSK KUNSTHISTORIE

SMK Open

Lyd: Per Buhl Achs

Musik: Upright

Historiebøger #1: Sex i middelalderen

Det handler om utroskab, prostitution, sodomi og de grusommeste straffe, når jeg kravler ned under dynerne med historiker Kåre Johannessen. Han kalder sig privatpraktiserende historiker og er en af landets mest engagerede og medrivende historieformidlere, som du måske kender fra DRs ‘Historiequizzen’. Kåre har skrevet bogen ‘Lyst og lidenskab i middelalderen’ om seksuel adfærd i Danmark og Europa i perioden ca. 1000-1500 e.Kr. Hans pointe er ikke helt overraskende: Vi har dyrket sex siden tidernes morgen, også i middelalderen, hvor det meste ellers var forbudt og farligt ifølge den altdominerende Romerkirke. Og det har ikke været kedeligt. Det viser nogle særdeles frække kalkmalerier og skriftlige kilder.

Lyt til en særdeles underholdende og oplysende indføring (hø, hø) i vores forfædres seksuelle udskejelser og i middelalderen.

Lyd & mix: Per Buhl Achs.

 

Søren Kierkegaards liv og tanker, episode 5: Kierkegaards kirkekamp

I sine sidste leveår indleder Søren Kierkegaard en voldsom kamp mod den danske folkekirke og dens ‘levebrødspræster’. Han raser mod det hykleri, der hersker i kirkerne og bruger meget stærke vendinger mod f.eks. Grundtvig. Thomas Fauth Hansen er PhD studerende med fokus på det man kalder “kirkekampen” eller “kirkestormen”, og han perspektiverer den ældre Kierkegaards radikale religiøse budskaber.Ironisk nok får Kierkegaard selv en folkekirkelig begravelse, der vækker skandale, og hvor hundredvis af københavnere siger farvel til geniet

Serien er i sin tid produceret til DR. Teknik: Martin Rosbøll. Citater indtalt af Jakob Thygesen

Søren Kierkegaards liv og tanker, episode 4: Brummende umennesker

Danmark gennemlever store forandringer i 1840erne. Tivoli åbner, grundloven underskrives, verden bliver mindre. Søren Kierkegaard betragter udviklingen med skepsis. Han frygter massekulturen og demokratiet. Samtidig er han voldsomt optaget af kristendommen.

Sørine Gotfredsen uddyber Kierkegaards syn på den enkelte og på Gud, og Peter Thielst fortæller om Kierkegaard og eksistentialismen.

Bemærk at jeg ved en fejl kalder Christian 8. for Christian 7. Beklager!

Serien er produceret til DR. Teknik Martin Rosbøll. Citater indtalt af Jakob Thygesen

Søren Kierkegaards liv og tanker, episode 3: Martyren

1846 er et forfærdeligt år i Søren Kierkegaards liv.

Her indleder det satiriske tidskrift ‘Corsaren’ en smædekampagne mod den aparte filosof, der for altid ændrer hans forhold til sin hjemby og sine medmennesker.

Ærkekøbenhavneren, der elsker livet på gaderne, bliver udsat for hån, spot og latterliggørelse.

Jeg taler med filosof og forfatter Peter Tudvad om, hvad mobberiet har af konsekvenser, og går i dybden med Kierkegaards sære bog om kærlighed med leder af Søren Kierkegaard forskningscenter Pia Søltoft

Serien er produceret til DR. Teknik Martin Rosbøll. Citater indlæst af Jakob Thygesen.